ایران - گیلان

رشت

تاریخچه - گروه مهندسین اسکان خزر

درباره ما

گروه مهندسین اسکان خزر به عنوان یکی ازاعضای فعال صنعت ساختمان  با هدف تحقیقات وتوسعه ، ارتباط دانشگاه باصنعت به منظور بومی سازی تکنیک ها وتکنولوژی های نوین ساختمانی پابه عرصه ساخت وساز نهاده است . این مجموعه ازسال ۹۱ با تشکیل کارگروهای طراحی ، فنی واجرایی به منظور افزایش کیفیت ساخت وساز شکل گرفته وتوانسته پروژهای بسیاری را باکاربری های مسکونی ، اداری وتجاری به مرحله اجرابرساند .

گروه اسکان خزرمعتقداست افزایش کیفیت ساخت وساز با بهرگیری از تکنولوژی های نوین ساخت واستفاده ازنیروهای متخصص ودانش محور میسر خواهد بود که درسالیان اخیر با تحقیق وبررسی فنی واقتصادی بروی چند تکنیک وتکنولوژی نوین ساخت در نهایت توانستیم نسبت به ترویج و گسترش اجرای سیستم سقف دال مجوف دوپوش با قالب های ماندگار کوبیاکس و همچنین اجرای سیستم سقف دال مجوف تک پوش با قالب های غیر ماندگار وافل اقدام و به عنوان  راهکاری جهت رفع مشکلات روش سنتی اجرای سقف (تیرچه وبلوک های پلی استایرن ) دردهانه های متعارف واجرای بهینه واقتصادی درکاهش مصرف بتن ومیلگرد در دهانه های بلند معرفی نماییم  .

 

سازمان دانش محور

سازمان دانش محور اسکان خزر برمبنای ارتقاء زیرساخت ها با برگزاری همایش های تخصصی بخش های مختلف حوزه ساختمان همت گماشته است تا موجبات افزایش کیفیت ساخت وسازبیش ازپیش فراهم شود که به یقین تحقق این مهم باعث رضایت مندی مصرف کنندگان بخش مسکن خواهد شد مفتخریم که دراین سالیان اخیربا تحقیق وبررسی مشکلات اجرایی درسازهای بتن آرمه به راهکاری  جهت رفع آنها با مزایا فنی واجرایی واقتصادی بالا دست یابیم .

این دستاورد که برپایه تولید واشتغال زایی درمسیرصنعت ساختمان بوده نتیجه کارگروهی وتلاش مدیران وکارکنان خانواده اسکان خزر می باشد که ازهیچ تلاشی برای تحقق اهداف وچشم انداز دریغ ننموده اند.

امیدواریم بتوانیم قدمی هر چند کوچک در بهبود شرایط ساخت وساز میهن عزیزمان ایران اسلامی داشته باشیم.

.