ایران - گیلان

رشت

پروژه ها - گروه مهندسین اسکان خزر

رشت / کمربندی خرمشهر / روبروی پمپ بنزین

کافرما : جناب آقای امینی

تصاویر

رشت / خیابان معلم / چهار راه ویلانچ / علی آباد / جنب شیرینی ویلانچ

کارفرما : جناب آقای حسینی

تصاویر

رشت / گلسار /  بلوار گیلان / جنب برج گلسار ۱

کارفرما : شرکت اسکان گروهه سازه

تصاویر

رشت / مسکن مهر /  میدان دوم / به سمت پمپ بنزین مسکن مهر

کارفرما : آقای خوش سیرت

تصاویر

رشت / گلسار / خیابان ۹۶ /کوچه نیلوفر

کارفرما : جناب آقای مهندس شاهانی

تصاویر

رشت / گلسار / خیابان ۱۹۲ /کوچه دوم

کارفرما:جناب آقای مهندس راسخی – جناب آقای مهندس محمدی منش

تصاویر

رشت / بلوار دیلمان /کوچه دکترحسابی

کارفرما:جناب آقای صفرنژاد

تصاویر

رودبار / روستای اسطلخ جان

کارفرما : جناب آقای مهندس فردوسی

تصاویر

کیاشهر میدان دادگستری

کارفرما : جناب آقای میرپور

تصاویر

رشت جانبازان آج بیشه

کارفرما : سرکارخانم ملکی وشرکاء

تصاویر

رشت / کوچصفهان / خیابان فرهنگیان

کارفرما : جناب آقای اسماعیل نگهدار

تصاویر

رشت / بلوار منظریه / کوچه مازیار
کارفرما : جناب مهندس فدایی    تعداد سقف / ۵

تصاویر

رشت / معلم / میدان سرگل / تجاری و اداری / معلم / ۴ سقف
کارفرما : جناب آقای مهندس ملت دوست – جناب آقای مهندس مظلومی

تصاویر

رشت / کوچصفهان / خیابان فرهنگیان

کارفرما : جناب آقای خوشخو

تصاویر

رشت / کوچصفهان / خیابان وحدت

کارفرما : جناب آقای مهدی زاده

تصاویر

مسکونی /لاهیجان /۵سقف
آدرس :لاهیجان / کارفرما : جناب آقای مهندس جوانبخت

تصاویر

تجاری واداری / رشتیان /۵ سقف
آدرس : رشت / رشتیان / نبش کوچه ۱۵  کارفرما : جناب آقای فیاضی

تصاویر

.