ایران - گیلان

رشت

معرفی(تحقیقات و توسعه) - گروه مهندسین اسکان خزر

تحقیقات و توسعه :

این بخش با هدف ارتباط با دانشگاه در راستای تحقیق و بررسی بر روی اجزای مختلف سازه پایه گذاری شده است که با همکاری دانشجویان و همراهی اساتید محترم در زمینه شناسایی تکنولوژی های نوین ساخت در بخش سازه شکل گرفته است تا پس از آنالیز و طراحی مقدماتی بتوان نتایج آن را در اختیار فعالان صنعت ساختمان قرار داد و موجبات افزایش ضریب  بهره وری در ساخت بیش از پیش فراهم گردد که دراین مدت اخیر طرح و ایده چند محصول شامل موارد ذیل را توانستیم به مرحله اجرابرسانیم که به زودی در اختیار فعالان صنعت ساختمان قرار داده خواهد شد.

۱ – مقاطع Iشکل PVC جایگزین چوب و آهن به منظور زیرسازی سقف

۲ – تخته های زیرپایی مسلح و قابل تغییر در ابعاد

در این راستا مجموعه اسکان خزر حمایت های مادی و معنوی خود را نسبت به طرح های دانش بنیان در زمینه تحقیق و بررسی تکنیک ها و تکنولوژی های نوین ساخت در بخش سازه و درمقاله های علمی و دانشگاهی اعلام می دارد.

علاقمندان در بخش پژوهش و تحقیقات می توانند نسبت به ارسال مشخصات خود اقدام نمایند تا پس از بررسی ، تنظیم جلسه حضوری توسط مجموعه اسکان خزر صورت پذیرد.

.