ایران - گیلان

رشت

قالب پلاستیکی چند کاره - گروه مهندسین اسکان خزر

قالب های پلاستیکی چند کاره

۱۴۸۳۹۳۹۵۶۲

مزایا

 

ازجمله مزایای قالب های فوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

–    عدم نیاز به روغن کاری

–    امکان ایجاد سایز های مختلف برای ستون ها بدون نیاز به قطعات مختلف

–    امکان بتن ریزی یکپارچه تا ارتفاع ۶ متردرالمان های بتنی

–    امکان عبور بولت از قسمتهای مختلف قالب بدون جابجایی میلگردهای المان

–    کاهش چشمگیر هزینه های اجرایی

–    ماندگاری بالا نسبت به سایر قالب های موجود

–    عدم تغییر شکل در استفاده های مکرر و مقاوم در برابر اختلافات دمایی

.