ایران - گیلان

رشت

انتقال تکنیک ساخت - گروه مهندسین اسکان خزر

سقف تیرچه درجا :

به منظور رفع مشکلات اجرایی درسقف های تیرچه با بلوک های پلی استایرین (یونولیت ) که بیش از ۳دهه به بخش جدایی ناپذیرساخت وسازدرکشورتبدیل شده است مجموعه اسکان خزردرنظرداردروش اجرای سیستم سقف بصورت تیرچه درجا با قالب های کامپوزیتی غیرماندگاررا به تمامی فعالان صنعت ساختمان  اعم از مهندسان ، مجریان وپیمانکاران مجرب به طورکامل انتقال تکنیک ساخت دهد . باتوجه به سهولت دراجرا وشباهت بسیارزیاد به روش سنتی علاقمندان می توانند پس ازبازدید ازمراحل اجرایی سیستم سقف تیرچه درجا درمحل کارگاه ، اقدام به خرید قالب غیرماندگار( شامل درپوش و وافل یکطرفه ) نماید.وسپس همراه با خدمات پشتیبانی گروه اسکان خزرکه شامل کنترل ، آموزش ونظارت به عوامل اجرایی کارفرما می باشد خود اقدام به اجرای پروژه مذکورنمایند بدین صورت پس ازاتمام اولین پروژه ، قالب های وافل به عنوان یک ابزارکارمنظورمی شود که می توان آن را درپروژهای متوالی ( بیش از۵۰ سقف ) استفاده نمودکه علاوه برشرایط اقتصادی مناسب موجبات اشتغال زایی بیش ازپیش فراهم می شود .

شرایط لازم جهت انتقال تکنیک ساخت :

۱-ثبت اولیه پروژه موردنظر وبازدید عوامل اسکان خزرازمحل پروژه

۲-بازدیدعوامل اجرایی درمحل کارگاه سقف تیرچه درجا

۳-معرفی نماینده فنی کارفرما به مجموعه اسکان خزر جهت انتقال چک لیست های کنترل

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص قیمت فروش قالب ها ی کامپوزیتی غیرماندگاروهمچنین خدمات پشتیبانی شرکت می توانند مشخصات خودرا برای ما ارسال نماید تا کمتر۲۴ ساعت باشماتماس حاصل گرفته شود

سقف وافل ( waffle slab )

با توجه به اهمیت بسیاربالای اجرای سیستم سقف وافل دردهانه های بلند سیاست شرکت دراین بخش اجراتوسط عوامل واکیپ اجرایی اسکان خزرمی باشد اما به منظور بهرمندی بیشتر از ظرفیت مهندسی درنظرداریم با حداقل شرایط احراز اقدام به فروش قالب های وافل وانتقال تکنیک ساخت به مهندسان مجرب ودفاترفنی فعال نماییم .

حداقل شرایط لازم جهت انتقال تکنیک ساخت سقف وافل ( waffle slab  )

۱-سازنده حقوقی حداقل با پایه ۳ مهندسی

۲- داشتن حداقل دومهندس عمران با پروانه اشتغال پایه ۳ (نظارت واجرا)

۳-حضورعوامل فنی واجرایی دردوره های آموزشی وکارگاهی

۴-دریافت گواهی تاییدیه فنی ازمجموعه اسکان خزر

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتردرخصوص فروش قالب های وافل وهمچنین خدمات پشتیبانی شرکت

می توانند مشخصات خودرا برای ما ارسال نمایندتا کمتراز۲۴ ساعت باشما تماس حاصل شود

.