ایران - گیلان

رشت

اجرای سیستم وافل - گروه مهندسین اسکان خزر

اجرای سیستم سقف وافل

این مجموعه آماده ارائه خدمات اجرای سیستم سقف به صورتدال دوطرفه ( waffle slab  ) با قالب های غیر ماندگار وافل و همچنین دال یک طرفه بصورت تیرچه درجا با قالب های غیرماندگار می باشد که این خدمات پس از عقد قرارداد شامل آرماتوربندی ، بتن ریزی کلیه اعضای سازه ای ، تهیه ابزارهای اجرا ، تامین قالب های وافل ، شمع های زیرین وکفراژبندی می باشد .وکارفرما تنها اقدام به تهیه بتن ومیلگردمربوط به پروژه می نماید .باتوجه به اهمیت  بخش اجرا اسکان خزربصورت متمرکزبروی آموزش نیروی اجرایی توسط دوره های آموزشی وکارگاهی اقدام نموده تا با استفاده ازنیروی مجرب وآموزش دیده  موجبات اجرا دقیق وفنی مهیاشود همچنین با کنترل مضاعف توسط کارگروه های نظارت واجرا وبررسی چک لیست های کنترل سازه درتلاشیم تا کیفیت ساخت واجرا بیش ازپیش افزایش یابد

.